Táto publikácia bola vydaná v rámci operačného programu Výskum a vývoj
a bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Je určená pre všetkých vážnych záujemcov o štúdium javu supravodivosti
      - predovšetkým pre študentov vysokých škôl s vedeckotechnickým zameraním,
      - doktorandov a začínajúcich vedeckých pracovníkov,
      - všeobecnú odbornú verejnosť.

Vzhľadom na spôsob financovania jej vydania sa táto nedostane do voľného predaja, ale každý záujemca
sa môže uchádzať o kópiu výtlačku priamo u autora (do vyčerpania zásob):

- prostredníctvom e-mailu: valko@elf.stuba.sk
- telefonicky na čísle: (0)2 60291 114
- osobne na adrese: Katedra fyziky (pracovňa A210)
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava


Obsah publikácie pre nahliadnutie: